Geachte lezers, geïnteresseerden in deze site,

Door de sanering -zeg maar stadsvernieuwing- rond de lang gerekte Woenselsestraat in het stadsdeel Woensel van de gemeente Eindhoven, ontstond in de jaren ´70 een totale verbrokkeling van de, in vroegere jaren, belangrijke uitvalsweg vanuit Woensel naar Son, St. Oedenrode, Veghel en tenslotte Nijmegen.

Dit was onderdeel van de intensieve stadsuitbreiding van Woensel.

Een belangrijk aandeel daarin  had ook de bouw van het nieuwe Winkelcentrum Woensel.

Vele weidevelden, akkerland en heide, en de daarbij behorende mooie Brabantse boerderijen moesten wijken voor nieuwe woning- en kantoorbouw, in het kader van de niet te stuiten uitbreiding van de stad, die tevens een moderner aanzien zou moeten krijgen.

Ook de toen nog bekende en vertrouwde Woenselsestraat  werd grotendeels opgedeeld in kleine stukjes straat, doorkruist met nieuwe straten, maar het merendeel verdween van de kaart.

                                                                                 

Complete nieuwe en ruime woningwijken ontstonden, zowel aan de Oostelijke zijde van de straat, als de Westelijke, zoals de allerjongste wijken met de namen: ´t Hool, de Akkers en de Generalenbuurt.

 

Onderstaande foto´s geven een kijkje, hoe het toen was in de periode van vóór 1970, en hoe zich de veranderingen hebben doorgezet na die periode van de alom bekende Woenselsestraat, met het laatste deel tot aan de Sonse grens: de Vlokhovenseweg geheten.

 

Scroll nu door de pagina´s met boordevol foto´s, en geniet van de afbeeldingen in zwart/wit zowel als in kleur, merendeels betrekking hebbende op de Woenselsestraat van voorheen (met ook de Vlokhovenseweg),  en de algehele modernisering nadien.

 

(ontwerp: Wim Roxs, d.d. 20 juli 2018)

...een scherpe luchtfoto uit 1964 van een groot deel van de Woenselsestraat, toen nog geheel in tact...Ook wasserij MORGENLICHT is duidelijk waarneembaar, kijk midden links. De Vlokhovense kerk met toren zien we rechts. En let op de  landerijen ten Oosten als wel ten Westen van de straat, welke nu geheel zijn verdwenen.

Deze luchtfoto toont praktisch de gehele Woenselsestraat, al slingerend als een lint door een groot deel van de stadswijk Woensel, ook uit 1964. Spoedig naderen van Oost en West echter al de nieuwe woningbouwwijken, en zal een aanslag volgen op de Woenselsestraat en Vlokhovenseweg, waardoor de straten nagenoeg uiteen vallen.Hieronder volgt een reportage van een grote reeks foto´s, direct -en ook ten dele indirect- betrekking hebbend op de Woenselsestraat en Vlokhovenseweg. Door de sanering van dit stadsdeel van Woensel in de jaren 70 en 80 en het daarbij niet te ontkomen feit van afbraak en sloop, welke vooral de Woenselsestraat ten deel viel, is er duidelijk een beeld waar te nemen van de situatie, met een zekere impressie van vóór en na deze periode van ingrijpende vernieuwingen.


Heel oude foto van Café De Sport aan de Woenselsestraat, voorheen van Frans van Lieshout, met uitbaters Betje en Karel Hinze. Hier was nog niet de aanbouw links te zien van de sportruimte voor handboogschieten, voor de schutterij 'Vlokhovens Vooruitgang'. Ook was er nog geen reclamebord aan de gevel met biermerk; op latere foto´s is dat wel te zien.

Een van de laatste huizen aan de Vlokhovenseweg, met links op nr. 18: Café Irene van Wim Coense, ook daar was een handboogschutterij thuis. Het pand rechts daarvan herbergde een levensmiddelenwinkel.

Cornelis Jetses-school Vlokhoven, hoek Samarialaan  
(Met dank aan Frans Gommers).

De bekende bocht in de Woenselsestraat, ter hoogte van pand 43,
met links nog de groep hoge populieren, inmiddels allen verdwenen, welke in de voortuin stonden van boerderij  Driek de Haas.
Op de achtergrond in de zon: de laatste rij huizen vóór de Vlokhovense kerk.
Foto uit september, rond de Bevrijdingsfeesten, gezien de lichtjes-ornamenten in de straat.
(Met dank aan Hans van Melis).

Boerderij van Tuyl, aan de Beekstraat

Boerderij van wed.van Roy, aan de Beekstraat Oost, de achterzijde met overdekt terras.

Afbraak in 1975 van de rij huizen met nummers 100 t/m 120, van de winkels van Engelen tot en met Harrie Roxs van Dijk, en tussen liggende woningen.

Mooie panoramafoto met zicht op het Catharina-ziekenhuis

Waterpartij rondom het 'Porthos'-appartementengebouw, het torencomplex aan de W. Churchilllaan

Foto beneden: Winston Churchilllaan-parkje. 
(Met dank aan Bert van Herk).

Diekirchlaan Woensel, het Hool, bij Winkelcentrum Woensel.
Het Hool is een nieuwe wijk,
westelijk van de oude Woenselsestraat, gebouwd rond de tijd met de bouw van het winkelcentrum Woensel, in de jaren 60.

Aanleg van de Dr. Cuyperslaan, met op de achtergrond de nog resterende huizen van de Woenselsestraat.

Vanuit Vlokhoven op de oude weg naar Son bevond zich dit rijtje huizen,
met een winkel aan de ene en een café aan de andere kant. Dat was ter hoogte van Bokt.
(Met dank aan  Heemkundekring Son en Breugel).


Generaal van Merlenlaan, aan de rand van de Generalenbuurt, met seniorenwoningen, dichtbij het 'Brunswijck'-complex.

Generaal Taylorpad, met de rode bakstenen woningen.

Generaal Marshallweg, met op de achtergrond de onmiskenbare Porthos-woontoren.

Generaal Horrocksstraat, bij de Gen. Marshallweg

Kijkje in de Generaal van Dedemlaan;
deze wijk, -de Generalenbuurt- , is ontstaan tijdens de sanering rond de Woenselsestraat,
aan de Oostelijk kant ervan.

Nieuw Interieur voor 'De Uitwijk', aan de Generaal van Duynlaan.

Generaal van Duynlaan. Interieur buurthuis 'De Uitwijk', tijdens een humanitaire inzamelingsaktie.

...een goed voorbeeld is dit stukje Woenselsestraat; de foto is genomen vanuit de Pisanostraat,
en het Catharina-ziekenhuis staat al overeind, als een reus, die als het ware waarschuwt:
"Let op, jullie huisjes gaan  binnenkort verdwijnen...!"

Dit was Woenselsestraat 43, vanaf 1945 een levensmiddelenzaak van Piet Michiels;
voorheen sinds 1932 was hier de rijwielzaak van Harrie Roxs-van Dijk. Dit was mijn geboortehuis.
Na 1945 is de rijwiel- en motorenzaak voortgezet op Woenselsestraat 120.
Pand 43 is rond 1972 gesloopt, en pand 120 drie jaren later. Links is nog een stukje gevel te zien van een zestal huisjes, die tenslotte gespaard zijn gebleven. 
(Met dank aan Frans Gommers).

Dit stukje straat tot aan de Europalaan heet nu Tonnaerstraat,
maar was vroeger tot aan de Kloosterdreef het laatste Zuidelijke deel van de Woenselsestraat.
In het midden het nog steeds bestaande en bekende  Café De Koens.
(Met dank aan Hans van Melis).

Vooraanzicht van het woonhuis en winkel: Woenselsestraat 221, van Autosloperij Jan Roxs-Konings.
(Met dank aan Gerard van der Schoot).

    

Dit deel van de  Woenselsestraat heet nu Vlokhovenseweg, na de ingrijpende sanering van de straat.
De huizen van toen staan hier nog overeind.
Op de achtergrond de markante Vlokhovense kerk, waarover hieronder een alarmerend bericht tot ons kwam:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht: dinsdag, 17 juli 2018.


De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in Eindhoven is GEKRAAKT..! Het parochiebestuur spant een kort geding aan tegen de krakers. © Irene Wouters

Lourdeskerk in Eindhoven gekraakt: Parochie daagt 'inbrekers'

EINDHOVEN - Het bestuur van parochie Sint Petrus' Stoel in Eindhoven probeert met een kort geding een groep krakers uit de OLV van Lourdeskerk te dwingen.

Mark Wijdeven 17-07-18, 09:34


Volgens het kerkbestuur hebben de krakers van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk ingebroken en de sloten van de kerk én de pastorie aan de Vlokhovenseweg in Woensel veranderd. De vrees bestaat dat ze een ravage hebben aangericht.

Ten minste vijf krakers bewonen sinds vorige maand de kerk en de pastorie en dat heeft tot grote verontwaardiging geleid bij het kerkbestuur. ,,U moet zich eens voorstellen dat u op vakantie gaat en over drie weken terugkeert en dat er dan iemand anders in uw huis woont. Dat is de situatie. We hebben een probleem en daar zitten we mee'', zegt bestuurslid Leo van Uffelen van het kerkbestuur.

Lezingen
Sinds 2015 wordt de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk niet meer gebruikt voor erediensten. De parochie heeft het kerkgebouw en de pastorie daarom ter beschikking gesteld aan de Neocatechumenale Weg, een katholieke geloofsgemeenschap die er bijvoorbeeld diensten en lezingen houdt. De priester van deze geloofsgemeenschap is van plan in de pastorie te gaan wonen en is teleurgesteld dat hij daar niet terecht kan. ,,De kerk was gewoon in gebruik en ze breken zomaar in. De krakers willen er blijven zitten maar dat is voor ons onbespreekbaar'', aldus Van Uffelen.

Het kerkbestuur vreest voor het interieur van de kerk en het woongedeelte. ,,We worden niet binnengelaten en hebben geen flauw idee wat voor ravage we zullen aantreffen. We lopen een groot risico.''

Aangifte
Het kerkbestuur heeft naar eigen zeggen 'uitgebreid' aangifte gedaan, maar de politie doet niks, zegt Van Uffelen. ,,De politie laat ze zitten en dus hebben we een kort geding aangespannen.''

De politie bevestigt dat aangifte is gedaan van huisvredebreuk. Die is in behandeling, maar ingrijpen is vaak lastig, stelt een woordvoerder. ,,Je kunt niet iemand zomaar buiten zetten."

De rechtszaak tegen de krakers diende maandag bij de rechtbank in Den Bosch. De rechter doet binnen twee weken uitspraak. Er bestaan plannen om de pastorie op te knappen, om er appartementen in te maken, zegt pastoor Johan Goris in een reactie. Wat de parochie in de toekomst met de Vlokhovense kerk wil doen, is nog niet bekend.
(Bron: Eindhovens Dagblad ED).

Laatste nieuws dd. augustus 2018: pastorie is vrij gegeven, waarvoor men het plan heeft, om er appartementen van te maken. De kerk zelf is nog steeds bezet door de krakers.


Een van de nieuwe straten van de wijk Akkers, met aanleg van de tuinen.
De Vlokhovense kerk kijkt toe. Dit was voorheen akkerland.
(Met dank aan Ruud Cox).

Nieuwe Akkerbuurt, gebouwd rondom de Vlokhovense kerk, welke als het ware  bezorgd toekijkt...

Albert Heyn-supermarkt in het Woensels Winkelcentrum, Westelijk gelegen van de Woenselsestraat.

Anna Mariaweg 30, zijstraat van Vlokhovenseweg.
(Met dank aan Hennie de Groot).

...aardappels rooien op de Vlokhovenseweg/Anna Mariaweg...

Boerderijtje Anna Mariaweg, de afbraak.

Autosloperij v.d. Vijfeyken, opzij van Beekstraat-Oost.
(met dank aan Frans Gommers).

Beekstraat Oost, met in de verte zicht op het Catharina-ziekenhuis.

Adres Woenselsestraat 120, in de jaren 60. Harrie Roxs bij de winkeldeur en zoon Albert bedient de BP-benzinepomp.
Er was toen verkoop van huishoudelijke artikelen, rijwielen annex autobedrijf, met aan achterzijde de werkplaats.

Zicht op de mooie boerderij van fam. Bazelmans, Woenselsestraat 341, dichtbij rechts van de Nieuwe Dijk
Links ziet men nog de schoenenwinkel van Bastiaans.

Hier nog een oude royale foto van boerderij Bazelmans, op Woenselsestraat 341.
Ook dit prachtige pand ontkwam niet aan de slopershamer...!

Een optocht trekt door de Woenselsestraat, ter hoogte van de Beekstraat.

Bij slagerij Piet Verberne wordt feest gevierd (Gouden bruiloft?). 
Voor de stoet naar de kerk staan  de bruidjes al gereed, als begeleiding.

Boerderij van Driek de Haas,
daar waar de hoge populieren stonden, zo op het veldje tussen de boerderij van Bert Dekkers en die van de Haas. Helaas zijn ze later geveld. De beide boerderijen waren al eerder gesloopt.
Hierboven wordt het echtpaar Driek de Haas in een stoet met bruidjes naar de Vlokhovense kerk begeleid.
Er werd de 50-jarige bruiloft gevierd.
(Met dank aan Frans Gommers).

Boerderij familie Keyzers, in de Egelstraat, een zijstraat van  de Woenselsestraat.

Boerderij van Franken, winters plaatje aan de Sonseweg .
(Met dank aan Frans Gommers).

Boerderij melkboer Jan Speek, Woenselsestraat 133.

Boerderij Noud Willems, Beekstraat.

Boerderij Woenselsestraat 90, fam. Louis Bullens, gelegen aan een zijpad van de Woenselsestraat.

Boerderijtje van v.d. Locht, in Woenselsestraat, met rechts een deel van het nieuwe huis van fam. van Osch. De foto links toont ons de achterzijde van de boerderij.

Vlokhovense Kerk: O.L.V. van Lourdes, en pastorie (bouwpastoor was pastoor Habraken).

Café De Koens, nu aan de Tonnaerstraat, vroeger Woenselsestraat geheten.

Café DE KROON, aan de Woenselsestraat 375, van Constans v.d. Hurk

Constans van den Hurk aan de tap, in het café.

(met dank aan Frans Gommers)

Café De Sport van Betje en Karel Hinze, aan de Woenselsestraat 41;
voorheen heette dit café: Batavia.
De vader van de 1e eigenaar Frans van Lieshout was namelijk in Indië geweest, vandaar...

Café 'De Ster' aan de Woenselsestraat 156. Rechts in de straat wordt al gesloopt.
Dit straatbeeld is helemaal verdwenen, na 1975.

 Zicht op de W. Churchilllaan,
in het midden de verdwaald lijkende treurwilg,
die ooit stond in de zijtuin van het hoekhuis aan de Beekstraat-West, van familie Toon van Riet (schilder).

Wooncomplex De Grijze Generaal, aan de W.Churchilllaan,
alwaar op de binnenplaats nu nog altijd de treurwilg prijkt van de familie Toon van Riet.
(met dank aan Arthur van Ganzewinkel). 

Dit is de treurwilg waar we over spraken bij de vorige foto´s.
(met dank aan Frans Gommers).

De bekende Oude Toren aan de Oude Torenstraat, Woensel, nog altijd springlevend...!

'De Tambourijnen van de Stadt Eindhoven', muziekkorps, in 1960.
Foto ter hoogte van de Beekstraat.

Dit is de Tambour-maître Toon Walraven, van het bovenstaande muziekkorps 'De Tambourijnen van de stad Eindhoven'.

Woenselsestraat 43, in 1937, -dit was het jaar, dat ondergetekende (Wim Roxs) er geboren is-, hier met Harrie Roxs aan de handbediende benzinepomp van Shell, vóór het hoekpand met de rijwielzaak, en handel in huishoudelijke artikelen, haarden en kachels.
Achter bevond zich de werkplaats.
Hier begon hij zijn eigen bedrijf in 1932 en moest in 1945 het pand overdragen aan familie Michiels (de bekende bakkers) .

Duits afweergeschut in 1944 op de hoek Woenselsestraat/Kloosterdreef, en café De Koens op de achtergrond.
(Met dank aan Jan Weijers).

Boerderijtje in Woensel, vroeger aan de  Eckartseweg 11.
Het nog steeds bestaande pand is al jarenlang een bekend restaurant:
'Auberge Eeckaerde,' in de wijk Oude Gracht, adres: Icaruslaan 28A.

Hier nog een foto van het vroegere boerderijtje, nu dus Auberge Eeckaerde, hier met zicht aan de achterzijde.
(Met dank aan Frans Gommers).

Huisje aan Egelstraat 2, een zijstraat van Woenselsestraat .
(Met dank aan Frans Gommers).

Dit is hoekpand Woenselsestraat 120, waarin Harrie Roxs zich vestigde met zijn bedrijf na 1945.
In de periode van 1932 tot 1945 bevond zich  de rijwielzaak op Woenselsestraat 43.
Het bedrijf groeide uit tot een autogarage-bedrijf, terwijl de winkel met huishoudelijke artikelen bleef, tot aan de sloop in 1975. 
Na deze periode is de autogarage voortgezet door zoon Albert, in de Frankrijkstraat 7.
Foto uit 1950, met zoon Wim bij de zijgevel.

Deel van de voorzijde van de winkel, hier rechts, annex autogarage Harrie Roxs van Dijk, aan de Woenselsestraat 120,
met links het woonhuis van de buurman: Cees van den Akker, met wasserij 'Morgenlicht' ,
waar in het midden nog gebouwen van te zien zijn.
Foto uit de jaren '60.

Dit is het pand van Antoon van Riet, aan de Woenselsestraat 216/hoek Beekstraat.
Hij had een schildersbedrijf. De familie kreeg meer bekendheid vanwege de gespaarde boom uit hun zij-tuin,
de treurwilg die nu nog altijd staat
aan het binnenplein bij het woonappartementen-complex de 'Grijze Generaal', aan de Churchilllaan.

Bij pand slagerij Piet Verberne in de Woenselsestraat wandelt in stoet de Vlokhovense fanfare voorbij, foto uit 1946.
Het betrof een afscheid van Pater Janus van der Vleuten, uit Vlokhoven, die naar de missie zou vertrekken.

Foto uit 1960. Aan het zijpad, langszij het hoekhuis Woenselsestraat 120, van garage Harrie Roxs van Dijk.
Met Ciska Roxs-van Dijk en dochter Bep, poserend bij een echte Amerikaanse auto.
Aan overzijde: het alleenstaande huis van familie Jacobs, later familie Wechmann.
 Links daarvan het hoekhuis van een rij huizen, van Familie Bosch, en rechts: het hoekhuis van familie Sjef van Eyck. 

Dezelfde auto Chevrolet van de eerdere foto, aan het zandpad, en de huizenrij aan de overzijde van de Woenselsestraat,
met familie van Eyck op linker hoek en aan de andere zijde, op rechterhoek van familie Sibon.
Er tussenin woonden o.a. de familie Oosterhuis, Walravens, van Son, van Hagen en Spierings.

De laagbouw, grenzend aan Café De Sport, Woenselsestraat 41,
lokaal met DEN DOEL, van de Vlokhovense  handboog-schutterij ´Vlokhovens Vooruitgang'.

Boerderij van Piet Verberne, links achter de slagerij, aan de Woenselsestraat.

 Pand Woenselsestraat 27, op de weg vooruitstekend, van familie Jannes, en v.d. Velden, niet ver van de Vlokhovense kerk gelegen.

Foto uit 1963. Optocht Gilde St. Joris Vlokhoven, met o.a. Keizer en Keizerin Harrie en Ciska Roxs-van Dijk in de stoet, bij het 'Unitas-'verenigingsgebouw. Op weg naar de kerk t.g.v. het gouden huwelijk van echtpaar Driek de Haas.

Dit was het laatste huis van een lange rij woningen, nr. 210, rechts grenzend aan de Beekstraat-West.

Zicht op wasserij 'Morgenlicht,'
achterzijde, met links nog de kerktoren van Vlokhoven zichtbaar tussen de bomen, en
de populieren in de bocht van de Woenselsestraat.
De fotograaf staat op het terrein van Woensels Winkelcentrum.

Sacramentsprocessie met bruidjes, ter hoogte van pand Woenselsestraat 43, van Piet Michiels, in 1958.
De stoet was op weg naar het sportveld van Unitas, voor de H. Mis in de openlucht. Aan de linkerkant staan hier nog de 3

arbeiderswoningen, die kort nadien zouden verdwijnen. In het midden woonde de familie de Brock, welke later zouden verhuizen naar de Nieuwe Dijk.

Van links naar rechts: boerderijtje van v.d. Locht, de woning van v. Osch en ernaast van fam. van Vijfeyken.

Huisjes aan de Woenselsestraat bij de Beekstraat-Oost, met het hoekhuis van melkboer van Tiel.

Sacramentsprocessie 1956, telkens op de 2e zondag na Pinksteren, ter hoogte van de Vlokhovense kerk, met jeugdverenigingen in optocht. Hier de ledengroep van de RKJB (sportclub).

Fanfare 'Vlokhoven' bij sloperij Jan Roxs-Konings,
ter gelegenheid van een Fancy Fair in 1956,
voor financiële inzameling ten bate  van aanschaf van nieuwe uniformen voor de muziekvereniging.

Stukje Woenselsestraat ter hoogte van bakkerij Toon Poell.
Huis en winkel stonden er nog, maar rondom is al menige woning gesloopt.

Presentatie-foto van het nieuwe voetbalelftal van 'Unitas 59', met Theo Brands rechts, als bestuurslid.

Twee onder één-kap, de woning rechts was van familie Jan Raaymakers, schildersbedrijf.
Links woonde de familie van Asseldonk. Rechts is een van de 'Apostel'-flats te zien. 
De dubbele woning is er nog altijd.

 Achter het hoekpand met winkel van Woenselsestraat 43, de privé-woning, en het rijwielbedrijf met werkplaats van Harrie Roxs van Dijk, was in de jaren 40 een diepe tuin en hof.
Links zoon Albert en rechts zoon Wim. Foto uit 1941.

Later zijn hier de bakkerijen gebouwd voor Theo Michiels.

Dit waren de huisjes aan de Sonseweg, bij Bokt, met het bekende café van Kox.

Familie van Engelen in de Woenselsestraat 104/106,
bij hun winkel, met handel in groente en fruit, basis levensmiddelen en o.a. zoet- en rookwaren.

Familie Jan van Son, aan de Woenselsestraat 81

Viering gouden bruiloft voor de familie Speek, van de melkhandel in de Woenselsestraat 133.
Modern transport per kruiwagen naar de kerk...!

Achterzijde Woenselsestraat 43, met de bakkerij/broodfabriek van Michiels 'Famizo'. De lokatie is herkenbaar door de groep hoge populierbomen, staande vóór de boerderij van Driek de Haas.

Auto garagebedrijf en sloperij Jan Roxs-Konings, aan de Woenselsestraat 221
(Met dank aan Frans Gommers).

       De Generalenbuurt, een van de nieuwe wijken, met de 'Edith Stein'-Mavo in de Generaal van Merlenstraat.

De aanvang van de bouw Senioren-complex 'Brunswijck', aan de Winston Churchilllaan, en
het Catharina ziekenhuis achterin .
(Met dank aan Waldie Funke).

Verzorgingshuis 'Brunswijck', aan de W. Churchilllaan.
(Met dank aan Ties van den Berge).

Nieuw busstation voor Woensel, bij Winkelcentrum Woensel

Busstation, dichtbij het Catharina-ziekenhuis en Winkelcentrum Woensel.
(Met dank aan Ad Thijssen).

Het Catharina-ziekenhuis, met later aanbouw van nieuwe gespecialiseerde klinieken, zoals een nieuwe hartpecialisatie-kliniek

Het appartementencomplex aan de Generaal van Theynstraat.

Panorama Generalenbuurt in Woensel.Op de voorgrond de oudere rij woningen van destijds: de Nieuwe Dijk. Nu Generaal Dibbetsstraat geheten.

Flats aan de Genovevalaan Woensel, in de buurt van winkelcentrum Woensel

Appartementengebouw Gloriantstraat.

Binnenplaats van de Grijze Generaal,
appartementencomplex, met de veelbesproken treurwilg van de familie Toon van Riet.

Nog een opname van de treurwilg, veilig gesteld op de binnenplaats van 'De Grijze Generaal'.

Nog een mooie foto van de destijds bekende boerderij van familie Bazelmans, aan de Woenselsestraat 341.

De hele familie Driessen, van oorsprong afkomstig uit Dreumel, eens nog wonend in de Philipswijk, maar later op Vlokhoven t.o. de kerk. De  Heer Jan Driessen Sr. was jarenlang koster van de parochie. Op de foto zien we zittend: Grad, vader en moeder, Marian. Boven: Nolda, Truda, Antoon, Jan, Theo, Riek, Cor, Mien en Lies.
(met dank aan Ben Damen).

Boerderij van Louis Bullens aan een zijpad van Woenselsestraat (nr 90), tegenover de boerderij ERICA van Jan Dekkers.

Langgevel-boerderij van Scheepers, aan de Vaartbroekseweg 1, foto van 1966.

Hagedisstraat 2, een zijstraat van de Woenselsestraat.

Hagedisstraat 5, zijstraat van de Woenselsestraat.

Twee oude boerderijtjes uit de Hamsterstraat, zijstraat van de Woenselsestraat

Hamsterstraat 1, was ook een zijstraat van Woenselsestraat, met achterin zicht op de Pastoor van Ars-kerk.

Hamsterstraat 2 in 1944, met restant van de oorlogstijd.

Vrijstaand pand aan de Hamsterstraat, zijstraat van de Woenselsestraat.

Landhuisje in de Hamsterstraat 4

Aanleg van het 'Henri Dunant'-park in de wijk De Tempel.

Wandelpad 'Henri Dunant'-park, in herfstsfeer.

Idyllische vijver in het 'Henri Dunant'-park.

Dit is het pandje , vroeger een boerderijtje op Eckart, aan de Eckartseweg,
nu al jarenlang een succesvolle Herberg: Auberge Eeckaerde,
aan de Icaruslaan, in de wijk Oude Gracht.

Nog een kleurrijke foto van het volledig gerestaureerde pandje: restaurant Auberge Eeckaerde.

De voormalige 'Maria'-meisjesschool op Vlokhoven , met rechts de parochiekerk O.L.V. van Lourdes.

Het pleintje op Vlokhoven, gelegen schuin t.o. de kerk.

Dit is ook het Pleintje op Vlokhoven, maar een jongere opname in kleur.'

Heuvelakker in het jaar 1970.
(Met dank aan Bauke Hüsken).

Boerderij aan de Hoolstraat 2A.

Spelende jeugd aan de Hoolstraat 2.

Boerderij 'St. Cunera'-Hoeve, aan de Hoolstraat 3

Dit was het kippenverblijf, zeg maar 'kiepenhok', bij de 'St. Cunera'-hoeve, aan de Hoolstraat 3

Boerderij van Harrie de Haas, Hoolstraat 4A

Bijgebouw behorend aan de boerderij Hoolstraat 4A, van Harrie de Haas.

Pad aan de Hoolstraat, met nog volledig boerenleven.
Inmiddels is daar alles volgebouwd en ontstond de nieuwe wijk ´t Hool en Heesterakker.

Stukje Woenselsestraat ter hoogte van houthandel Clerkx. Ook daar is intussen alles gemoderniseerd.
De oude beukenboom is gespaard gebleven, maar de plek erachter herbergt nu o.a. een ruime supermarkt.

Jericholaan-Poortakkers Vlokhoven, met tenminste een oude boerderij (Oud Vlokhoven genaamd),
welke nog van ver vóór de ingrijpende veranderingen (renovatie) van Vlokhoven dateert;
en uitstekend geïntegreerd is tussen de nieuwbouw-panden.

Dit is de Jeruzalemlaan in Vlokhoven

Winter in Judealaan, jaar 1968.

Wooncentrum Jurriaan Pels, adres: Geestakker. Gelegen Oostelijk t.o. Woensels Winkelcentrum.

Stratennaam-kaartje met verwijzing, waar ooit café 'De Sport' (van Betje en Karel Hinze) aan de Woenselsestraat heeft gestaan.

Prentbriefkaart uit 1936, met Vlokhovense kerk, gefotografeerd vanaf de achterzijde.

Dit is de Kampakker in Woensel, met een modern appartementengebouw, en een liftschacht aan de buitengevel gemonteerd.

Dit is één van de Apostelflats, op de hoek Kampakker/Heuvelakker.

De Familie Seerden bezat een eigen manufacturenwinkel, in de Kattenstraat.

Mooie boerderij aan de Kattenhof, bij de Woenselsestraat gelegen.

Familie Seerden uit de Kattenstraat, op een gezinsfoto.

Rondom het huis van familie Seerden, in de Kattenstraat (met handel in vervoersmiddelen).

Aan de Kattenstraat, zijstraat van Woenselsestraat, woonde eens de familie Seerden.
(Met dank aan Mari Kieneker).

In de oorlogstijd verbleef af en toe de hele familie Seerden in hun eigen schuilkelder, aan de Kattenstraat.
(Met dank aan Frans Gommers).

Een overzicht van de aanleg van de John F. Kennedylaan. We kijken naar het Noorden, dus richting Son.

Een sfeervolle opname van de Vlokhovense kerk.

De fraai verzorgde begraafplaats achter de kerk is  nog wel in gebruik, de kerk zelf heeft zijn functie verloren, sinds januari 2015.

Dit is een momentopname van de kerk,
na de sluiting vanwege de ontheffing uit haar functie in januari 2015.
 Met schoonmaak-werkzaamheden in de tuin rond de Kerk;
veel struiken, bomen en planten bleken te zijn aangetast door ziektes en schimmels.

Oorspronkelijk zag de kerk er zo uit, nog zonder de toren, die pas veel later werd toegevoegd.

Een aquarel met huisje in de Krekelstraat, zijstraat van de Woenselsestraat.

 Een aquarel met een impressie van  boerenhuisjes in de Krekelstraat, zijstraat van de Woenselsestraat.

Het bekende Kruisbeeld langs de weg in Vlokhoven,
vroeger met een standplaats aan de kant waar  eens de Vlokhovense molen stond.
Nu verplaatst naar de overzijde. Het is eigendom van de familie Vogels. 

De Kubus school aan de Pachtakker, Vlokhoven

Rechts van de Beekstraat-Oost was een winkel gevestigd in zuivel, van Antoon v.d. Linden, op Woenselsestraat  179.

Aan de Generaal Marshallweg bevond zich de 'Lucas'-kerk, welke door brand is verwoest.

Ma Buuts en dochter in de Philipswijk, jaren 30.

 Foto van Maalakker, in de Akkerswijk, gebouwd rondom de kerk in Vlokhoven.

Nog een opname van de Maalakker, in de Akkers-wijk bij Vlokhoven.

Huisje aan de Marterstraat, zijstraat van de Woenselsestraat.

Apostelflat aan de Maurits Lijnslagerstraat, Woensel.

Menneke Luwieke Otten,  vaak hier tegen het hek zittend in de jaren '50, 
vóór de Lagere School St. Petrus aan de Woenselsestraat 316.

Boerderij de Goey, aan de Mensfortweg.

Kiekje van een clubje misdienaars vóór de kerk van Vlokhoven.

Een aantal misdienaars vóór de Vlokhovense kerk,
kapelaan Grüter kijkt lachend toe achter hen.

Dit is de molen van Piet van der Linden , "de mulder", op Vlokhovense weg, met voorbij rollende tanks in september 1944.

Een nieuw gebouw bij de woontoren "Porthos" in Woensel, welke de Ned. Voedsel- en Warenautoriteit huisvestigt

Oude foto van de voormalige Nieuwe Dijk.

Nog een opname van huizen aan de Nieuwe Dijk, maar dichter bij de Woenselsestraat heette dit deel  Verschaffeltstraat.

Familie de Brok poseert voor hun woning aan de Nieuwe Dijk. Voorheen woonde deze familie nog in een van de kleine arbeiderswoningen t.o. de winkel van bakker Michiels aan de Woenselsestraat.

Hoekpand aan de Nieuwe Dijk, nu Generaal Dibbetslaan geheten, compleet met DAF-je.

Dit was het eerste deel van de Nieuwe Dijk vanaf de Woenselsestraat, later Verschaffeltstraat geheten.
De straat is versierd vanwege een priesterwijdingsfeest.

Nog een stukje Nieuwe Dijk, nu Generaal Dibbetslaan.

Oud- en nieuwbouw aan de Generaal Dibbetslaan.

In de bocht van de Woenselsestraat, ter hoogte van pand 43, zijn na de oorlog een aantal huisjes gebouwd, in een rij. Alles er om heen is veelal gesloopt, behalve deze woningen.

Opname tijdens de opening van Winkelcentrum Woensel, in de '60er jaren.

Dit is  de Otterstraat, na sloop van de oude woningen, met nieuwbouw woningen.

Zo zag de Otterstraat er voorheen uit, met een oude rij  huisjes; het is een zijstraat van de Woenselsestraat.

Rij fraaie, nieuwe woningen aan de Otterstraat, zijstraat van de Woenselsestraat.

De oude, gespaarde, beukenboom, voorheen al staande bij houthandel Clerkx, aan de Woenselsestraat,
nu t.o. de nieuw gebouwde supermarkt 'Plus'.

Boerderij aan de Oude Bossche Baan 6, Woensel.

Deze boerderij stond aan de Oude Bossche Baan nr. 7, te Woensel.

Oude molen aan de Vlokhovenseweg. eigenaar Piet van der Linden (de mulder).

Plattegrondje van nieuwe straten rond Vlokhoven, uit 1999.

Dit pandje aan de Woenselsestraat  was de buurman rechts van boerderij Speek, op no. 137.

Receptie in de tuin van de Vlokhovense kerk, wegens een jubileumviering (12 1/2-jarig Pastoraat) van pastoor Vallinga.

Het winkeltje van familie Pellegrom, verkoop van tabak en zoetwaren, in de Woenselsestraat 227.

Appartementenrij in de Pisanostraat, bij Verschaffeltstraat en de Woenselsestraat.

Nog een foto van Pisanostraat, nu van de andere zijde opgenomen. Intussen zijn nu de gevels opgeknapt met een nieuwe lichte verflaag.

Plattegrond van de Woenselsestraat met zijstraten. Op de rode punt stond de boerderij van Keyzers.

Oude plattegrond van 1957: Woenselsestraat en Vlokhoven.

Plattegrond van Woenselsestraat vóór de aanvang van de sanering.

Baltesakker en Poortakker, aan de rand van Vlokhoven.

Populieren aan Woenselsestraat, bij de boerderijen van Bert Dekkers, en Driek de Haas. Alles in verdwenen...!
Het dubbel huis van Jan Raaymakers rechts bestaat nog.

Porthos woontoren, aan de W. Churchilllaan.

Foto uit 1945:
Bruidjes als begeleiding bij de Priesterwijding van  Sjef v.d. Vleuten
vóór de Vlokhovense Kerk.

Rapenlandstraat: Dit is de herbouwde diepe loods, waar voorheen de schuurkerk stond.
Van Tuyl meubelen had er zijn magazijn.

Hier een kijkje op de achterzijde van het magazijn aan de Rapenlandstraat.

Wijk Rapenland, bij Generaal Dibbetslaan. Het begin van de royale wijk.

Huis familie de Kroon, aan de Reestraat 2, zijstraat van de Woenselsestraat.

De woning van familie de Kroon, aan de Reestraat 2

Dit was Reestraat 3

Reestraat 5, boerderij in cirkelvorm met woonhuis. Deze gebouwen stonden een eind achter de mooie villa Cox, aan de Woenselsestraat 270.

Oude woning aan de Reestraat 41.

Restaurant 'Queen Bee' aan de Westelijke zijde van Winkelcentrum Woensel.

'Cornelis Jetses'-school, Samarialaan, Vlokhoven.

Samarialaan met Vlokhovense kerk op de achtergrond.

Oude opname van het Pleintje, gezien vanaf de Vlokhovenseweg.

School De Rungraaf, aan de Vlokhovenseweg.

Tekening van de voormalige schuurkerk, aan de Woenselsestraat 333, later bezet door een textielfabriek tot aan de brand, die het gebouw verwoestte. Toch werd op de plaats weer herbouwd, maar dat werd een moderne, minder fraaie opslagplaats, waar fa. van Tuyl  langere tijd zijn meubelmagazijn bezat.

De buurman links van  de schuurkerk uit het verleden was jarenlang slagerij Gerard Bastiaans, op nr. 331. Later is de helft van de rechterzijde gesloopt, om de Rapenlandstraat te verbreden. Toch bleef de slagerij tot het laatst bestaan. Nu is inmiddels alles gesloopt, sinds 2018.

Sionstraat, een der nieuwe straten uit de nieuwe wijk rond de kerk van Vlokhoven, met Bijbelse straatnamen.

Sloperij en autogarage Jan Roxs-Konings aan de Woenselsestraat 221, met Fina-benzinepomp-installatie.

Achter de Vlokhovenseweg ter hoogte van de kerk ontstond een geheel  nieuwe en royale woonwijk met de naam DE AKKERS. Dit is de Smetsakker, parallel lopend aan de Vlokhovenseweg. De wijk is ingeklemd tussen de Kennedylaan aan de Oostkant, en aan de Winston Churchilllaan aan de Zuidkant.

De oude Vlokhovenseweg, met een der laatste huizen, met o.a. Café Irene (links) en een levensmiddelenzaak.

Het Catharina ziekenhuis heeft even buiten het terrein een handige snackbar met terras ter beschikking.

Boerderijtje van weleer, op de Soeterbeekse weg 4.

Hetzelfde boerderijtje van de Soeterbeekseweg 4, nu als een geschilderde schets. Het kunststukje behoorde toe aan mijn zus

Bep Roxs.

Nog een boerderij aan de Soeterbeekseweg van toen...

Momentopname tijdens de sloop, de zoveelste, van een boerderij, adres Sonseweg 2A.

Hier woonde  de metselaar Stoop, op Woenselsestraat 187.

Tempelstraat 2, dat is het adres van de boerderij, de weg splitste met de Stoutheuvelweg.

Mooie royale boerderij, op Stoutheuvelweg 1, destijds bezit van Fried van der Linden.

Mooi gestileerde appartementencomplex aan de huidige Tonnaerstraat.

Appartementengebouw, gesitueerd op de hoek Tonnaerstraat/Willem de Bruynstraat.

Aan de bar van wijkcentrum UNITAS, Vlokhovenseweg, met de bekende Toon Walraven en echtgenote.

Op dit kaartje van Woensel is met stippellijnen de route weergegeven welke de stoomtram destijds volgde via de Boschdijk, Frankrijkstraat en Woenselsestraat richting Son.

Ondanks de oprukkende flats rondom, bleef de mooie boerderij van Hannes de Haas op de Vaartbroekseweg nog lang stand houden.

Nog een opname van de Vaartbroekseweg 4, met de boerderij  van Hannes de Haas, in betere tijden.

Het begin van de sanering met sloop nadien van diverse boerderijen aan de Vaartbroekseweg.

Veldstraat 4a, dit boerderijtje moet het tenslotte ook ontgelden. De bouw van toerenflats is al begonnen.

Hoek Woenselsestraat/Verschaffeltstraat met nieuwbouw.

Villa Cox aan de Woenselsestraat 270. Ook dit prachtige pand moest  verdwijnen helaas.

Het oude snoepwinkeltje aan de Vlokhovenseweg, er werden ook andere kruidenierswaren verkocht.

Links en rechts de laatste huizen aan de Vlokhovenseweg, die Noordelijk leidt naar Son, met rechts het fietspad.

Baltesakker 5, achter de Vlokhovense kerk, gebouw van KPN.

 Bekerakker 28, nieuw in de Akkerwijk, in 1967. De Trabant auto valt wel op, en doet me denken aan de val van de Berlijnse muur, toen er talloze Trabantjes te zien waren. Of is dit een ander type auto?

Het rijtje huizen van na de oorlog, links gesitueerd van hoekpand 43 van bakker Michiels. Nu nog altijd overeind. Aan rechterzijde is de doorsteek gemaakt voor de Veelakker, daar waar pand Michiels dus eens stond. Let op de stalen vuilnisemmer uit die tijd.

Het zijpad aan de Woenselsestraat, daar waar de bocht was. Eigenlijk op het punt waar de vijf/zestal huisjes staan (van vorige foto). Links is de boerderij zichtbaar van Bullens, er tegenover  rechts de boerderij ERICA van Jan Dekkers. In het midden achterin de boerderij van Bert Dekkers, en erachter nog net te zien: Café De Sport.

 Catharina-ziekenhuis vanaf het dak van de woontoren Porthos, foto uit 2005.

 De boerderij van M. van Hoof aan de Hoolstraat. Gebouwd in 1914. Foto uit 1960.

 De treurwilg, oktober 2001. Er is veel over te doen geweest om deze treurwilg te behouden.  Tot slot heeft deze bijzondere boom zijn veilige plek gekregen, aan de binnentuin van de Grijze Generaal, het bekende wooncomplex.

 Deze boerderij stond aan Barrierweg 40. Dit is de achterzijde, de zgn. erf. Vlak bij de plek waar nu het politiebureau naast het Catharinaziekenhuis staat. Foto uit 1964.

Echternachlaan, foto van ca. 1980, wijk het Hool, de flat achterin ligt dwars op de laan, aan de Genovevalaan.

Fanfare Vlokhoven, marcherend door de Woenselsestraat, ter hoogte van garage en sloperij Jan Roxs Konings. Op weg naar een optreden aan het Stadhuisplein, centrum Eindhoven. Videomoment uit 1958.

Nog in takt zijnd  zuidelijk deel van de Woenselsestraat, ter hoogte van de plek waar voorheen houtbedrijf Clerkx zich bevond. Daar is nu een ruime supermarkt voor in de plaats gekomen, met de naam PLUS.

Hamsterstraat in de jaren 50, de verbindingsweg tussen de Woenselsestraat Zuid, en de Barrierweg. In het midden achter is het scholencomplex te zien, van de parochie Pastoor van Ars. Met links daarvan de parochiekerk.

Een stukje Generalenbuurt vanuit de Porthos-toren, met op de voorgrond: het moderne gebouw van Voedsel-en Warenautoriteit.

Appartementengebouw Heeghtakker, met deze foto van  2008, verschilt van de andere soortgelijke flats; er is een hekwerk aanwezig, en de  naam in grote letters aanwezig boven de hoofdingang.

 Hier nog maar eens aandacht voor de kerk:  het interieur van de Vlokhovense kerk. Hoe staat het nu met de situatie, is de kerk nog altijd gekraakt?

Foto uit 2009.

 Hoolstraat 1 van M v. Hoof, deze boerderij werd in 1914 gebouwd, hier de achterzijde met terras en bijschuur.

 Juli 2005. Porthos, bij het Winkelcentrum Woensel heeft het hoogste punt (bijna) bereikt. Indien alles gereed is, bereikt deze woontoren een hoogte van liefst 100,60 meter..!

Oud plaatje van vóór 1965, met de zeer landelijke omgeving rond de Vlokhovense kerk..! Het zou weldra drastisch gaan veranderen...

 Mooi plaatje: Juriaan Pelshuis, aan de Geestakker met Porthos-toren op de achtergrond.

 Na succes van een inzameling tijdens een fancy fair op het terrein van garage Jan Roxs-Konings, kwamen er nieuwe uniformen voor  de Vlokhovense fanfare, hier getoond tijdens een mars, in de buurt van garage Jan Roxs-Konings, in 1956.

 

Op weg naar de Vlokhovense kerk  hier het gouden bruiloftspaar Driek de Haas in open rijtuig, begeleid door genodigden. Foto uit 1963. De groep heren voorop waren van het kerkbestuur.

Open dag in het nieuwe ziekenhuis Catharina in Woensel. Dit was in 1973.

 Opening basisschool Vlokhoven, aan de Pachtakker.

Openingsdag  van Woensels Winkelcentrum in 1971, op de achtergrond de Genovevalaan.

Oude pastoriegebouw van parochie St. Petrus. Rechts is nog iets te zien van de oude beukenboom, nog steeds aanwezig. Nu is daar een grote PLUS-supermarkt gekomen, aan de Woenselsestraat, waar voorheen ook de houthandel Clerkx gesitueerd was.

 Porthos toren en Winkelcentrum Woensel, foto genomen vanaf de Grijze Generaal aan de Winston Churchilllaan. Plaatje uit 2012.

Apart gebouwd privé-woonhuis aan de Taborstraat in Vlokhoven.

 Uitzicht vanuit Porthos´woontoren, met Vlokhoven en Eckart, en 4 Apostelflats.

 Veteranen van Vlokhoven:  7 dec 2009, we doelen op de nog steeds bestaande huizen in Vlokhoven.

Vlokhovense weg nu, met de hoge bomen van toen, in het veldje vóór boerderij de Haas, foto uit 1974. De huizen zijn deels van de Samarialaan.

Woensels Winkelcentrum vanuit de lucht gezien, tijdens de verbouwing met o.a. de bouw van de woontoren Porthos, hier nog niet te zien. In de linkerhoek ziet men nog een stukje Vlokhoven, met de bekende bocht in de weg. Aan de ene kant met het rijtje huizen, welke gespaard zijn gebleven, en aan de andere zijde de hoge bomengroep, destijds prijkend vóór de boerderij van Driek de Haas. Helaas moesten  die wel verdwijnen.

Ruim dubbelhuis aan de Woenselsestraat 305/307, precies t.o. de St. Petrus jongensschool. Links woonde de familie Franse (melkboer)en rechts onderwijzeres Diny v.d. Linden met haar moeder Mie. Links is nog een stukje gevel zichtbaar van kruidenier Coppens, de voormalige jongensschool St. Petrus staat nog altijd overeind als vrije school. Foto uit 1960.

Woenselsestraat tijdens de sloop her en der. Links staat het huis nog overeind van Jan Langenberg, de schilder. Rechts het mooie pand van Jan Renders. Op de achtergrond staan wel de hoge bomen nog in de bocht van de weg, maar ook die moeten het later ontgelden.

 Wasserij Morgenlicht aan de Herentalsweg 14 met enkele personeelsleden en bedrijfswagens. Foto uit 1983. Voorheen was de wasserij jarenlang gevestigd aan de Woenselsestraat 126, tot aan de sloop.

Generalenbuurt, dit is de Generaal Pattonlaan.

Genovevalaan, dat is de straat waar deze flat al jarenlang staat, ze staan te koop nadat ze geïsoleerd zijn. Het adres is echter Gloriantstraat.

Met z´n allen op de foto, midden op de in aanleg zijnde Montgomerylaan, we kijken naar het centrum, gezien het duidelijke silhouet van de Rabobank en de 2 torens van de St. Cathrien.

Kerk van Vlokhoven, de O.L. Vrouw van Lourdes, gezien vanaf de Pachtakker, in 1980.

 Hoolstraat in vroegere jaren, toen het nog boerenland was,  waar nu ongeveer de Bisschop Bekkerslaan ligt. De wijk 't Hool is er naar vernoemd.

Pisanostraat hoek Woenselsestraat, hier bevindt zich een torenflat, destijds bedoeld voor onderbrenging van personeel van het naburige St. Catharinaziekenhuis. Inmiddels zijn de appartementen allen in de verkoop gegaan. Links ziet men nog een stukje Woenselsestraat.

Twee torenhoge gebouwen dicht bij elkaar bij W.C. Woensel: het ziekenhuis en woontoren Porthos.

Carnaval in Café De Koens, toen nog aan de Woenselsestraat, maar ook nu nog kan je er voor Carnaval vieren terecht..!  Dit was in 1974 of 1975. Tegenwoordig is het adres: Tonnaerstraat. 

 Het duivenkot op Vlokhoven was de boerderij waar Harrie de Haas zijn bedrijf voerde. Bij die boerderij stond een opvallend grote schuur, al van ver op de Sonseweg te zien, het adres was Hoolstraat 4.

Stoet met bruidjes t.g.v. een feestelijke gang naar de kerk (of woning /locatie van de gehuldigden?) ter hoogte van de Nieuwe Dijk met het pand op de foto  (Woenselsestraat 350), voorheen eigendom van heerboer Harry v. Stiphout, nu is er

notaris v.d. Wouw gevestigd.

Pand 327 en 329 aan de Woenselsestraat, rechts gelegen van de Verschaffeltstraat. Het mooi klassiek gebouwde pandje van aannemer van Asperdt werd in 1974 bezet door André Bastiaans, als reisbureau  BBTI, en het rechter pand beheerde toen vader Gerard Bastiaans als slagerij en deels woonhuis. Het klassieke pandje is er nog steeds, en links ervan is later een soortgelijk pand gebouwd. De slagerij annex privéhuis is inmiddels gesloopt in 2018.

Trefcentrum UNITAS aan de Woenselsestraat, nu Vlokhovenseweg. Het eigenlijke wijkcentrum als evenementenzaal achter het toen al bestaande café werd in de jaren 50 gebouwd.

Mooie schoolmeesterswoning , destijds staande links naast de Jongensschool aan de Woenselsestraat 316. Helaas wel gesloopt.

Mooi zicht op het Pleintje in Vlokhoven, vanuit de kerktoren. Links het alleenstaande pand van Louis Arts, handel in manufacturen, rechts het dak van de Rungraaf-school en daarachter die van de voormalige Maria-meisjesschool. In de verte liggen de appartementen aan de Kennedylaan.

 NA JARENLANGE LEEGSTAND..! 2012 is dan het jaar van algeheel herstel van het opmerkelijke pand van  voormalig huisarts Dr.Goyarts, gelegen aan het adres hoek Tonnaerstraat/Europalaan  nr 150.

Porthos  woontoren bij W.C. Woensel, gezien vanuit een drone in de lucht, met achter de toren de Apostelflats en een deel van de wijk Vlokhoven met o.a. de Akkers.

Jericholaan - Poortakker. Dit was ooit de Vlokhovenseweg. Foto uit 2008. De oude boerderij Oud Vlokhoven is mooi ingepast tussen de latere nieuwbouw-woningen.

 Woenselsestraat tijdens de kaalslag/sloop van huizen en doorbraak van nieuwe wegen dwars over de oude vertrouwde straat, rechts achter ziet men nog het dak van de St. Petrus jongensschool, de rest is grotendeels gesloopt, foto is uit 1972, de school is gelukkig onaangetast gebleven.

 Op deze foto zien we de opvallend grote modelboerderij van Bazelmans, die stond op de hoek van de Woenselsestraat en de Raedeckerstraat: Woenselsestraat 341, er is al veel gesloopt rondom, maar nog altijd is hier de dubbele woning  zichtbaar waar de schoenenzaak was van Bastiaans. Ook de mooie boerderij heeft het helaas moeten afleggen tegen de slopershamer.

Gezellig terras op het voormalige centrale plein vóór restaurant Queen Bee, in het winkelcentrum Woensel. Op de kiosk werden regelmatig concerten, en andere evenementen georganiseerd.

Mobiel-opname van de  bushalte 100 van de ring-buslijn aan de Vlokhovenseweg 44b, bij het wijnhuis, foto van Sheila Hamers, foto van 18 april 2011. Schuin tegenover bevindt zich de Vlokhovense kerk.

 De J.F. Kennedylaan in wording, de hoge flats staan er al. Aan de weg wordt gebouwd. Links de Eckartseweg. (Met dank aan Waldie Funke).

 Afbraak Woenselsestraat, een triest beeld..! nr 206 van fam. Vugts en Thijssen op 204-202. Foto uit 1973. De nieuw gebouwde appartementen staan aan achterzijde al gereed voor bewoning.

Churchilllaan met een der bomen, welke later veel ophef zou krijgen, nl. de treurwilg van familie van Riet, bij ieder wel bekend. Uiterst rechts ziet men nog een stukje van het ziekenhuis.

Generaal van Merlenstraat bij verzorgingstehuis Vitalis Brunswijck, links is nog de woontoren Porthos te zien.

 Boerderij v Eeuwijk  Woenselsestraat  254, foto van 1974. Driek Vogels (Stront) woonde er vroeger.

 Plattegrondje 516 geeft duidelijk weer, hoe de Vlokhovenseweg is volgebouwd met diverse nieuwe wijkstraten, van de Akkers rechts en van de wijk met Bijbelse namen links van de weg.

Aanleg van de Kennedylaan. We kijken richting centrum. Links is duidelijk het Diaconessenhuis te zien en verderop de gebouwen van de THE, nu TUE geheten. Foto is uit 1970.

Rit met paard en wagen door de Hamsterstraat ter hoogte waar links het kousenfabriekje stond en rechts de fietsenwinkel van Huub en Miet der Kinderen. De straat vormde de verbinding met Woenselsestraat en Pastoor van Ars-wijk. Tiny Vermeulen op de platte wagen, samen met vader Willem. 

 W.C. Woensel uit de lucht met Juriaan Pelshuis, links onder en Genovevalaan, boven,  in 1980. Daar waar nu het Juriaan Pelshuis staat, was voorheen wasserij Morgenlicht gevestigd. 

Grijze Generaal, de naam voor dit op een fort gelijkend wooncomplex, aan de Churchilllaan, foto uit 2015.

Deze huisjes waren in bezit van Harrie van der Velden, die zijn winkel in huishoudelijke artikelen voerde in het grote pand, grenzend aan de rechterzijde. De huisjes waren genummerd met 352 en 352B, aan de Woenselsestraat. Compleet met mooi DAF-je voor de deur.

 

Woning van Janssen de Turck, sigaren en sigarettenverkoop,Woenselsestraat 271,foto uit 1966,  gesloopt in 1971.

 v.d.  Ven aan de Woenselsestraat 336 en 338, gebouwd in 1924 en gesloopt in 1971, er was in de winkel handel in fietsenverkoop en huishoudelijke zaken.

Twee mooie foto´s van het oude boerderijtje, vroeger aan het adres Eckartseweg 11, nu als restaurant Eeckaerde aan de Icaruslaan 28A.

Overzicht van de Berlagelaan en kruispunt met links de Tonnaerstraat, rechts de Frankrijkstraat, en rechtdoor de Europalaan. We zien nog links de Rabobank, gevestigd in de moderne bouw, sterk aftekenend tegen de klassieke en herstelde villa daar achter van voormalig Dr. Goyarts. Rechts is nog net iets zichtbaar van de Greide-flat.

Het lijkt wel of de Vlokhovense kerk in een bruidsjurk is gehuld, maar dit hoort nu eenmaal bij een opknapbeurt van gevels, dus ook hier bij de kerk. De aanwezige vensters overigens in de kerk zijn voorzien van mooie glas en loodramen, voor wie de glazenier Joep Nicolas verantwoordelijk is. Foto uit 2012.

Het oude boerderijtje van Eckartseweg, later omgebouwd tot gerenommeerd restaurant Auberge Eeckaerde, nu gefotografeerd aan de achterzijde.

Generaal Dibbetslaan bij de Generaal Pattonlaan in de Generalenbuurt. Op de achtergrond ziet men o.a. de kerk

van Pastoor van Ars.

Woensels Winkelcentrum, gezien vanuit grote hoogte, vanaf de Porthos woontoren. Men ziet deels het centrum overschaduwd door de toren. Achterin loopt dwars over het beeld de overkapping van de centrale winkelstraat.

Gezellig boeren-tafereel in Vlokhoven, het is zomer, er wordt even gepauzeerd tijdens de werkzaamheden met het maaien van koren..! Precieze locatie is niet bekend, maar wel het jaar: 1934. Zo iets zie je niet meer in Vlokhoven.

Een van de nieuwe wijkstraten in de Akkers: dit is de Covelakker, in 2002.

 Dit is de Bekerakker, een zijstraat van Veelakker, Vlokhoven. Oostelijk van de oude Woenselsestraat, in 1967. Links achter ziet men nog het restant van de voormalige autosloperij, welke zich bevond achter het pandje van café De Sport, aan de voormalige Eckartse Heiweg. En natuurlijk rechts de Vlokhovense kerk. Hier was voorheen louter akkerland.

Oude foto van het laatste Noordelijke deel van de Woenselsesestraat. We zien links nog een stukje van de hoge bomenrij populieren, staande in de voortuin van boerderij Driek de Haas. Verder rechts een deel van de rij huizen in de bocht van de weg. Daarachter het café De Sport, liggend op de hoek van de zijweg, de Eckartse Heiweg. Achter rechts de rij huizen welke bijna reikten,  -nog steeds  trouwens-, tot aan de Vlokhovense kerk. Het oude en witgekalkte vooruitstekende pand van Jannes is hier al gesloopt. Het lag precies vóór de rij huizen grenzend aan de pastorie en kerk. Daar waar ongeveer toen de Eckartse Heiweg lag, is de doorsteek gekomen van de Veelakker, samen met de resterende Akkerstraten van de wijk De Akkers. Het stukje straat van de foto heet nu Vlokhovenseweg.

Maak jouw eigen website met JouwWeb